PANDEMİ KADIN EMEĞİ DİRENİŞLER PRATİKLER VE TANIKLIKLAR

769

Atölye Koordinatörü: Hilal KARUL

(Atölye başlangıcı: 22.03.2021, 21.00)

Bu atölyenin amacı Covid-19 pandemisi döneminde artan toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ile beraber dönüşen ve sömürü yoğunluğu artan kadın emeği üzerine sorular sormak ve bu sorulara farklı alanlarda ortaya çıkan direniş pratikleri ile yanıtlar bulmaktır. Çünkü çalışma yaşamında ikincil emek olarak görülen kadınlar pandemi dönemi ile ortaya çıkan krizden en çok etkilenenler olmuştur. Bu süreçte, emek piyasasında zaten yüksek oranda kayıt dışı, güvencesiz, sendikasız ve düşük ücretlerde çalışan kadınlar arasında işsizlik ve güvencesizlik daha da artmıştır. Görece güvenceli işlerde ya da kamuda çalışan kadınlar açısından ise evden\uzaktan çalışma biçimleri toplumsal cinsiyet rollerini tekrar derinleştiren sonuçlar doğurmuştur. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen Covid 19 pandemisi boyunca kadınlar içinde bulundukları koşulları değiştirmek için farklı direniş ve örgütlenme pratikleri geliştirerek hayatta kalma stratejilerine yenilerini eklemişlerdir. Bu atölye, kadınların söz konusu koşullar altında geliştirdikleri direniş biçimleri ve mücadele pratiklerine odaklanmaktadır. Farklı çalışma alanlarından derlenen bu deneyimleri, aşağıdaki sekiz haftalık plan etrafında tartışacaktır.

  1. HAFTA: Tanışma ve Atölye Dizisi Üzerine Tartışma, Beklentiler
  2. HAFTA: Pandemide Kadın Emeği ve Direnişler Üzerine Yeniden Düşünmek
  3. HAFTA: Pademide Mavi Yakalı Kadın İşçi Olmak – Fabrikalarda Kadın Direnişi Örnekleri
  4. HAFTA: KOD-29 Kadın İşçiler İçin Ne İfade Ediyor? –Migros Direşi Örneği ile KOD-29 Ahlaksızlığını Yenmek
  5. HAFTA: Pandemide Ev İşçileri Nereyi Temizledi?- İMECE Kadın Dayanışma Derneği Örneği
  6. HAFTA: Uzaktan Çalışmanın Kadın Hali- Eğitim Emekçisi Kadınların Tanıklıkları
  7. HAFTA: Sokakta Çalışmak Ama Nasıl?- Pandemide Seks İşçisi Olmak
  8. HAFTA: Kapanış ve Değerlendirme