Örgütlü Mücadelemize Devam Edeceğiz

374

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden dostumuz, yol arkadaşımız Doç. Dr. Aslı Kayhan, Fakülte ve Üniversite yönetim kurullarının ortak kararıyla “atama kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle ne yazık ki görevine son verilmiştir. Barış akademisyeni arkadaşımız bu kurumda dokuz yıldır doçent olduğu halde, yine aynı yönetimler tarafından bu unvana uygun kadroya atanmamıştır. Böylesi haksız ve hukuksuz uygulamalar, üniversiteleri toplum yararına eleştirel bilginin üretildiği ve yaygınlaştırıldığı kurumlar olmaktan çıkarmaya dönük kasıtlı bir imha politikalarının bir parçasıdır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar yılmayacağız! Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilmiş bizler, üniversitedeki görevlerine geri dönecek ve hep beraber faşist ve gerici yönetimlerce yozlaştırılmış olan bu yapıları üniversite fikrinin içerdiği evrensel değerler doğrultusunda dönüştürmek için örgütlü mücadelemize devam edeceğiz.