KÜRESEL SALGIN GÜNLERİNDE KADINLAR, LBGTİ+’LAR VE FEMİNİST GELECEK TAHAYYÜLLERİ

726

KODA Feminist Tartışma Dizisi (6 Kasım-12 Aralık 2020)

KÜRESEL SALGIN GÜNLERİNDE KADINLAR, LBGTİ+’LAR VE FEMİNİST GELECEK TAHAYYÜLLERİ

Kolaylaştırıcı: Aynur Özuğurlu

Feminist hareket özellikle son 10 yıldır dünyanın her yerinde sömürüye, kürtaj karşıtlığına, cinsel şiddete, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tırmandıran siyasi iktidarlara ve eğilimlere karşı sokaklara dökülerek değişim talep ediyor. Farklı ezilmişlik ve tahakküm biçimleriyle somut bağlar da kuran bu değişim talebi, Kovid-19 krizi altında her zamankinden daha da güncel ve görünür hale geldi.

Bunun önemli bir nedeni, şüphesiz, Kovid-19 pandemisinin emeğin toplumsal yeniden üretiminin, yani yeni nesillerin yetiştirilmesini ve insani ihtiyaçlarımızın karşılanmasını sağlayan işlerin benzersiz krizine dönüşmesi; bu üretimin ataerkil kapitalizm altında örgütlenme biçiminin güvenilmezliğini ve ölümcüllüğünü gözler önüne sermesi oldu. İkincisi ve asıl nedeni, tam da bu nedenle, salgından korunabilmek, basitçe hayatta kalabilmek, emeğin yeniden üretiminin dayandığı muazzam sınıfsal eşitsizliklere, cinsiyetçi, ırkçı tahakküm biçimlerine direnmeyi gerektirdi.

Tartışma dizimiz küresel salgının yarattığı koşullar ve yeni olasılıklar altında insani ihtiyaçlarımızın üretimi ve tedariki sorununu feminist ekonomi-politiğin ve mücadelenin bir konusu olarak ele almayı amaçlıyor. Bu tartışma bir yandan, emeğin toplumsal yeniden üretimi sorununda feminizmin köklü ve zengin birikimine yeniden başvuran ve bu birikimi güncelleştiren sorgulamaları, bir yandan da ihtiyaçlarımızla ilişkimizi radikalleştiren yeni ufuklara ilişkin feminist öngörüleri içermeyi deniyor.

1. Hafta: FEMİNİZM VE “TOPLUMSAL YENİDEN ÜRETİM KRİZİ OLARAK PANDEMİ”:
Fulya Dağlı (Kadın Savunması Ağı)
6 Kasım 2020

2. Hafta: ÜCRETLİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINLAR VE LBGTİ+’lar
Emel Memiş, Yıldız Tar, Nuran Gülenç
14 Kasım 2020

3. Hafta: SINIF MÜCADELESİNE FEMİNİST BAKIŞ, QUEER HAREKET VE MARKSİZM
Burcu Saka, Ecehan Balta, Remzi Altunpolat
21 Kasım 2020

4. Hafta: EMEĞİN VE DOĞANIN FEMİNİST TAHAYYÜLÜ (kadın grevlerinden sağlık hakkı, eğitim, barınma, toprak ve gıdaya uzanan direnişler)
Özlem Özkan, Çiğdem Çıdamlı (Kadın Savunması Ağı)
28 Kasım 2020

5. Hafta: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR: ÜREME HAKLARI, CİNSEL HAKLAR ve ERKEK ŞİDDETİ
Meriç Eyüboğlu, Ayşe Dayı, Eylem Karakaya, Aylime Aslı Demir
5 Aralık 2020

6. Hafta: CİNSİYETLENDİRİLMİŞ DEVLET ŞİDDETİ
Funda Hülagü
12 Aralık 2020