COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİ TARTIŞMALARI

997

COVID-19 Pandemisi, tanımlandığı Ocak 2020’den itibaren istihdam, sosyal güvence, eğitim, sağlık gibi yaşamın tüm alanlarında etkisini yıkıcı bir biçimde sürdürmeye devam ediyor. Kapitalizmin mevcut ekonomi politikaları ve onun biçimlendirdiği sağlık politikaları bu haliyle devam ettiği sürece, pandeminin “yıkıcı ve yok edici” etkisi devam edecek.

COVID-19 Pandemisinin üzerinden yaklaşık dokuz ay geçmesine karşın, halen tedavisi de aşısı da yok. Özellikle semptom vermeden hastalığı geçirenlerin olması nedeniyle de oldukça kolay yayılıyor. Tanılama testlerinin geçerlilik sorunu bir yana, Türkiye’de dâhil ülkelerin büyük çoğunluğunda hastalara, temaslılara, risk altındakilere vb. yeterli sayıda test uygulanamıyor-uygulanmıyor. Sorun, her ne kadar yalnızca bir sağlık sorunu olarak gösterilmeye gayret edilse istihdamdan eğitime, eğitimden sanata, ulaşımdan gıdaya, patrondan işçiye, yerel yönetimlerden hükümetlere herkesi hem etkisi hem de sonuçları bakımından etkiliyor.

COVID-19 Pandemisi: Dünyada ve Türkiye’de Sağlık, Sağlık Hizmetleri Tartışmaları” dizisi pandemi sürecinde bu zaman değin, eleştirel bir perspektifle mevcut bilgileri tekrarlamak yerine, onları tartışmayı, yeterli düzeyde ya da az sayıda ele alınan konuları ele almayı ve özellikle salgını doğru yönetebilen sağlık politikalarının inşasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu tartışmalar, 2020-2021 Güz Eğitim-Öğretim süresince 15 günde bir Salı günleri saat 19.30-20.30 saatleri arasında devam edecektir.

PROGRAM

Öğretim üyesi Başlık Önerilen tarih
Onur Hamzaoğlu COVID-19 Pandemisi Sonuncu mu? Neden?

Kolaylaştırıcı: Esra Ergül Yüksek

27 Ekim 2020
Nilgün Sayman Potansiyel Bir Tehlike OLARAK Hasta: COVID-19 Pandemisinde Değişen Algı

Kolaylaştırıcı: Ümit Biçer

17 Kasım 2020
Nilay Etiler Lordoğlu COVID-19 Pandemisinde Belediye Hizmetleri

Kolaylaştırıcı: Ömer Kurtaş

24 Kasım 2020
Cengiz Erçin Söyleşi: COVID-19 Pandemisi… 8 Aralık 2020
Ümit Biçer COVID-19 Pandemisinde Hapishaneler, Özgürlüğünden Yoksun Bırakılanlar

Kolaylaştırıcı: Ümit Efe

29 Aralık 2020
Çiğdem Çağlayan COVID-19 Pandemisi ve Tek Sağlık Yaklaşımı

Kolaylaştırıcı: Nilay Etiler

12 Ocak 2021
Bülent Kara COVID-19 Pandemisinde Spor

Kolaylaştırıcı: Ruhi Demiray

26 Ocak 2021
Zelal Ekinci COVID-19 Pandemisinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Kolaylaştırıcı: Tülay Erkan

9 Şubat 2021
Özlem Özkan COVID-19 Pandemisinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Kolaylaştırıcı: Zehra Koçyiğit-Çakır

25 Şubat 2021