COVID-19 PANDEMİSİ VE SAĞLIK TARTIŞMALARI DİZİSİ

1173

Koordinatör: Özlem ÖZKAN

(Başlangıç: 16.03.2021, 19.30)

Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) olarak “COVID-19 Pandemisi ve Sağlık Tartışmaları” programına 2020-2021 Bahar Eğitim-Öğretim döneminde de dostlarımızın sunumlarıyla devam ediyoruz. Mevcut bilgileri tekrarlamak yerine, onları eleştirel bir perspektifle tartışmayı ve salgınla mücadele edecek sağlık politikalarının inşasına katkıda bulunmayı, akademik ve bilimsel birikimlerimizi zenginleştirmeyi amaçlıyoruz.

Programımız, yedi farklı sunumla ayda iki kez, Salı günleri 19.30-21.00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Yaklaşık 40-50 dakikalık sunumun ardından, programa kayıt yaptırmış katılımcılarla 45 dakika tartışılacaktır.

 

 

 

PROGRAM

Sunum Yapacak Öğretim üyesi Başlık Yürütücü Amaç Tarih
Ömer Kurtaş COVID-19 Pandemisinde İntiharlar Onur Hamzaoğlu 16 Mart 2021
Ümit Tural COVID-19 Pandemisinde Erişkin Ruh Sağlığı Özlem Özkan COVID-19 salgını ruh sağlığı üzerine olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Tecrit, korku, sosyal ilişkilerin zayıflaması ve yardım alamama bu süreci olumsuz etkileyen faktörler olmaktadır. Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerine olan ihtiyaç bu dönemde artmaktadır. Incinebilir grupları saptamak ve ruh sağlığı hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak bu dönemde önemli olacaktır. 23 Mart 2021
Hakan Acar COVID-19 Pandemisinde Çocukların Korunması Zelal

Ekinci

Sunum çocuklara iki konuyu gündeme taşımayı hedeflemektedir. İlk olarak, COVID-19 Pandemisi ile artan ve daha görünür olan toplumsal eşitsizliklerin yansımalarını tartışmaktır. Bu kapsamda, artan çocuk yoksulluğu, eğitim yaşamındaki sorunlar, ihmal ve istismara değinilecektir. İkinci olarak, çocuk koruma hizmetlerinin içinde bulunduğu açmazları tartışmaktır. Sosyal hizmet uzmanları, ihtiyaç içindeki çocuklara ev ziyaretleri yaparak ve okullardan gelen bilgi akışıyla çocukları korumaya çalışırlar. Bu iki geleneksel yöntem, bugünün koşullarında sekteye uğramıştır. Bu pandemi, çocuk koruma hizmetlerinde çevrimiçi iletişim araçlarının kullanımını artırmış; ancak beraberinde etik sorunları getirmiştir.  

 

 

30 Mart 2021

Göksel Kahraman COVID-19 Pandemisinde Kalp Sağlığı Cengiz Erçin Bu sunum, COVID-19 etkeninin kalp ve damar sistemine etkisiyle, pandemi nedeniyle günlük yaşama yönelik getirilen kısıtlamaların bireylerin kalp sağlığına olası etkilerini tartışmayı amaçlamaktır. 13 Nisan 2021
Şahika Gülen Şişmanlar COVID-19 Pandemisinde Çocuk Ruh Sağlığı   27 Nisan 2021
Safiye Başar COVID-19 Pandemisinde Sanat Nilgün Sayman İnsanlık tarihinde bir kırılmaya neden olan pandemi döneminden geçmekteyiz. Sosyal ilişkilerin, ekonomik yapıların yeniden düzenlendiği bu dönemde şüphesiz sanat ortamı da yeniden şekillenmektedir. COVID-19 pandemi sürecinde dönüşüme uğrayan sanat ortamı şu soruları üzerinden değerlendirilebilir. Pandeminin sanatçı, izleyici ve sanat kurumları üzerindeki etkisi nedir? Bu süreçte devletlerin kültür sanat politikaları nasıl şekillenmiştir?   Pandeminin zorunlu kıldığı online eğitim sürecinde sanat eğitimi nasıl bir değişime uğramıştır? 18 Mayıs 2021
Yüksel Baykara-Acar İngiltere’de Evsizler Olgusu ve COVID-19 Pandemi Koşulları Ümit

Biçer

İngiltere’de evsizliğin sosyal bir sorun olarak yerini tartışmak ve COVID-19 pandemisinde evsizlere yönelik alınan önlemleri ve hizmetleri değerlendirmek. 25 Mayıs 2021