Özerk, bilimsel, laik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir üniversite anlayışı temelinde bilimsel ve akademik çalışmalar yapmak üzere, “Kocaeli Dayanışma ve Araştırma Derneği” kurulmuştur. Dernek adının kısaltılmış biçimi “KODA” dır.

KOCAELİ DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ